Senin, 26 Februari 2024, WIB
Breaking News


Nama : Bau Akram Dai, SE., M.Si.

Pangkat/Golru : Pembina Tk. I / IV.b

NIP                   : 197510152001121006

Tempat /Tgl Lahir : Mamuju, 15 oktober 1975

Jenis Kelamin : Laki- Laki 

Agama : Islam 

pendidikan terakhir : strata 2 manajemen